3i-isolet

Contacts

Company domicile and billing adress

3i-Isolet, s.r.o.
Národní 138 / 10
110 00 Praha 1- Nové Město

IČ: 272 11 371
DIČ: CZ27211371
Spis. Značka: Měst. soud Praha,
oddlílC,vložka 104764

Production plant and contact address

3i-Isolet, s.r.o.
Průmyslová 590/1
682 01 Vyškov

e-mail: officecz@3i-isolet.com
telefon: +420 517 325 500
telefax: +420 517 325 503
mobil: +420 724 375 807
www.3i-isolet.com