3i-isolet

Nehořlavé a paropropustné zateplení 3i-isolet – Dům, který dýchá

3i-izolační desky RD 200 jsou vyrobeny ze směsi granulovaného pěnového polystyrénu a cementu
s objemovou hmotností 200 kg/m3. Polystyrénové kuličky jsou obaleny cementem a prostory mezi nimi
vytváří makroporovitou nekapilární strukturu. Směs je homogenní a cementový skelet dodává materiálu
pevnost a zabraňuje šíření plamene. Obsah drobných kapilárních pórů – krátkodobá nasákavost při
částečném ponoření je 2,45 kg/m2, dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření je 3,45 kg/m2
a díky přerušeným kapilárám nedochází ke vzlínání vody. Pokud se do materiálu 3i-isolet
dostane voda, opětovně vyschne, protože se jedná o difúzně otevřenou strukturu.

Výborná paropropustnost,(μ = 5) je daná vysokou makroporovitostí v prostorách mezi granulemi
polystyrénu. Nedochází tak k vlhnutí pláště budovy, ke vniku plísní ani ke kapilárnímu vzlínání vody.
Výborné difuzní vlastnosti jsou dané velkou kapacitou prostoru mezi kuličkami,
do kterých mohou vodní páry difuzovat.
(Pro srovnání paropropustnost polystyrenu μ =40)

Nehořlavost – cementový skelet oddělující jednotlivé polystyrénové granule
od sebe zabraňuje šíření plamene. Materiál je zařazen dle ČSN EN 13501-1 jako A2 „nehořlavý“.